Illegale aktorer - anfaegtelse af straffe & boder

Stephensons hjælper transportfirmaer, som stilles over for civile straffe, efter at man har opdaget illegale aktører i deres køretøjer. Disse bøder kan pålægges vognmænd og ejerne af køretøjerne både i fællesskab og separat.

Hvis du står over for et civilt søgsmål fra den engelske grænsekontrol (UK Border Force) efter afsløring af illegal aktører, så kontakt med det samme vores specialistadvokater på telefonnummer +44 (0)333 344 4772. Du bedes venligst notere, når du ringer, at vores rådgivere kun er engelsktalende.

En illegal aktør er en person, som kommer ind i Storbritannien ved at gemme sig i en vogn for at undgå grænsekontrollen. Virksomhedsejere af kommercielle køretøjer, som kører ind i Storbritannien og Nordirland, påkræves at iværksætte effektive systemer for at undgå, at illegale aktører gemmer sig i deres vogne.

Hvis man opdager illegale aktører i et kommercielt køretøj, kan både virksomheden og chaufføren stilles over for en civil straf på op til 2.000 pund sterling pr. illegal aktør. Disse sager drejer sig som regel om flere aktører i en vogn, og som sådan kan de pålagte bøder være ret markante. Hvis en bøde ikke betales, eller sandsynligvis ikke vil blive betalt, kan grænsekontrollen beslaglægge vognene.

Der findes et forsvar imod at blive ramt af en civil straf. For at kunne bero sig på denne forsvarsmulighed, skal operatøren/chaufføren demonstrere følgende:

 • De vidste ikke, og havde ingen rimelig grund til at mistænke, at illegale aktører havde gemt sig i køretøjet
 • Et effektivt system var etableret for at forhindre, at man kørte med illegale aktører
 • Dette system blev korrekt anvendt på det afgørende tidspunkt

Selv hvor man ikke kan bero sig på denne forsvarsmulighed, kan beløbet for bøden anfægtes afhængigt af bestemte forhold i sagen. Meget store bøder kan anfægtes i den engelske byret (the County Court).

Hvis du skal betale en bøde, er det vigtigt hurtigt at søge juridisk bistand. Den første antydning af, at du vil blive pålagt en bøde, vil være, når du modtager en bekendtgørelse om bødeansvar (Notice of Liability to a Penalty) fra den engelske grænsekontrols Penalty Central Administration Unit (bødeadministrationen). Vores specialistadvokater kan hjælpe dig med at forelægge din sag på dette tidlige stadie og muligvis undgå, at du skal betale en bøde i det hele taget. Du vil kun have 28 dage til at forelægge din sag til grænsekontrollen, hvis du håber på at undgå en bøde. Hvis du har modtaget en bekendtgørelse om ansvar, bør du straks kontakte vores specialistadvokater.

Hvis grænsekontrollen efter at have overvejet din forelagte sag, stadig beslutter sig til at give dig en bøde, vil du modtage en bekendtgørelse om bøde og en blanket IS11. Dette vil forklare, hvor stor din bøde er, og du opfordres til enten at indsende en indsigelsesbegæring til Statssekretæren eller appellere til byretten inden for 28 dage.

Indsigelsesbegæringen er din sidste mulighed for at forsøge at anfægte bøden direkte hos grænsekontrollen. Hvis du har modtaget en bekendtgørelse om bøde og ønsker at anfægte den, kan vores specialistadvokater udfærdige indsigelsesbegæringen på dine vegne og kæmpe for at forsøge at få bøden nedsat eller eftergivet helt. Kontakt os med det samme for bistand.

Når grænsekontrollen har overvejet din indsigelsesbegæring, vil de udstede et indsigelsesophør. Det er deres endelige beslutning, og hvis de ikke eftergiver eller nedsætter din bøde, kan du kun anfægte deres beslutning ved at appellere til byretten. Det er hér, en dommer overvejer sagen og afgør, om bøden skulle have været pålagt, eller om bøden er for høj. Hvis en dommer mener, at bøden aldrig skulle have været pålagt, vil vedkommende omstøde bøden fuldt ud. Som et alternativ hvis dommeren mener, at bøden var pålagt korrekt men er før høj, kan vedkommende få bøden nedsat i overensstemmelse hermed.

Hvis du mener, at bøden er uretfærdigt pålagt, eller hvis du mener, at bøden er for høj alt efter omstændighederne i din sag, kan vi appellere til byretten på dine vegne. Hvis sagen går videre til et retsmøde, kan vi repræsentere dig ved retsmødet. Undertiden er det muligt at nå en aftale med grænsekontrollen, før ankesagen stilles for dommeren. Det er evt. muligt at forhandle om en nedsat bøde som et led i denne proces.

Hvis det opdages, at en af dine vogne kører med illegale aktører, og du står overfor et civilt søgsmål anlagt af grænsekontrollen, bør du søge specialist juridisk bistand så snart som muligt for at varetage dine interesser. For at give dig en vished om udgifterne kan vi tilbyde fastgebyromkostninger for hvert af de ovennævnte trin. Hvis du vil tale med en af vores specialistadvokater uden forpligtelse, bedes du venligst ringe på telefonnummer +44 (0)333 344 4772.

loading staff

Compensation claims for NHS data breaches

Our data protection and privacy team are representing a number of claimants in claims for compensation against various  NHS Trusts following their breaches of data protection legislation . What happened? In the last month or so, we have received a...

Read more

Twitter block 1 tweet

SolicitorsLLP

Stephensons appointed to NEPO legal services panel

The national law firm, Stephensons, has been appointed to the North East Purchasing Organisation (NEPO) legal panel for a total of six legal service specialisms. Following the invitation to tender for NEPO’s £60million multiple lot...

Read more
9.3out of 10
5-stars on Trustpilot Based on count 551

We're Great

It is our business to deliver legal services that work for our clients, and you can trust our specialists to take care of things on your behalf.

Our Trustpilot reviews

Human rights reorder

 • Mike Pemberton
 • Stuart Crook​​
 • Melanie Varey
 • Sophia De Arez Cintra
 • Sophie Maloney
 • ​Adam Quick
 • ​Mina Rai
 • Natalie Tolley