Stephensons Trustpilot stars
Based on count 1564
View all reviews

Ukryci Nielegalni Imigranci - walczenie z karami i grzywnami

Firma Stephenson pomaga przewoźnikom, którym narzucono kary pieniężne, po znalezieniu nielegalnych imigrantów w ich pojazdach. Te grzywny mogą być nałożone tak samo na kierowców jak i na właścicieli pojazdów.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie pod numerem tel +44 (0)333 344 4772, jeśli grożą ci poczynania że strony Brytyjskich Służb Granicznych na skutek znalezienia nielegalnych imigrantów w twoim pojeździe. Proszę pamiętać dzwoniąc do nas, że nasi doraddcy mówią tylko w języku angielskim.

Ukryty, nielegalny imigrant, to osoba, która wkracza na teren Wielkiej Brytanii ukryta w pojeździe, tak aby w ten sposób uniknąć kontroli granicznej. Właściciele pojazdów handlowych, wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii mają obowiązek wprowadzenia skutecznych systemów, które mają uniemożliwiać nielegalnym imigrantom ukrywanie się w ich pojazdach.

Zarówno przewoźnik jak i zatrudniony u niego kierowca, mogą być ukarani grzywną do 2,000 funtów, za znalezienie w ich pojeździe ukrytch, nielegalnych imigrantów. Tego typu sytuacje zazwyczaj dotyczą większej ilości imigrantów znalezionych w jednym pojeździe, a to pociąga za sobą wysokie kary pieniężne. Brytyjskie Służby Graniczne mogą nawet skonfiskować pojazdy, jeśli przewoźnik zalega z zapłaceniem grzywny, bądź też gdy instnieje ryzyko, że grzywna nie zostanie zapłacona.

Jest sposób na uniknięcie grzywny. Kierowca, bądź też przewoźnik, muszą wykazać w swojej obronie, że:

  • Nie wiedzieli, ani nie mieli powodów aby przypuszczać, że nielegalni imigranci ukrywali się w ich pojeździe.
  • Przewoźnik wprowadził skuteczny system, uniemożliwiający przewóz nielegalnych imigrantów.
  • Podczas wkroczenia nielegalnych imigrantów do pojazdu- system ten dobrze funkcjonował.


Nawet gdyby w zaistniałej sytuacji nie było wystarczających dowodów na obronę, możemy kwestionować kwotę narzuconej kary. Można założyć wniosek w Okręgowym Sądzie Cywilnym o obniżenie wygórowanej kary.

Jak najszybciej zasięgnij porady prawnej, w przypadku, kiedy masz do zapłacenia karę pieniężną. Pierwszym znakiem, że masz grzywnę do zapłacenia, jest otrzymanie od Brytyjskich Służb Granicznych Zawiadomienia o Odpowiedzialności (Notice of Liability). Nasi prawnicy, specjalizujący się w tym temacie, będą mogli tobie pomóc już we wczesnym stadium sprawy, co może nawet doprowadzić do całkowitego uniknięcia kary pieniężnej. Masz tylko 28 dni na złożenie wniosku u Służb Granicznych, w celu uniknięcia grzywny.

Bezzwłocznie skontaktuj się z naszymi wyspecjalizowanymi prawnikami, jeśli otrzymałeś Zawiadomnienie o Odpowiedzialności (Notice of Liability).

Jeśli Służby Graniczne, po rozpatrzeniu twojego wniosku, mimo wszystko zadecydują aby nałożyć na ciebie grzywnę, to wtedy otrzymasz wraz z Zawiadomnieniem o Odpowiedzialności (Notice of Liability) formularz IS11. W nim będzie wyjaśniona kwota grzywny oraz skorzystanie z opcji złożenia Wniosku o Sprzeciw (Notice of Objection) u Sekretarza Stanu lub odwołania się od decyzji o grzywnie w przeciągu 28 dni w Okręgowym Sądzie Cywilnym.

Złożenie Wniosku o Sprzeciw (Notice of Objection) jest twoja ostatnią szansą na umożenie grzywny przez Brytyjskie Służby Graniczne. Jeśli dostałeś Zawiadomienie o Grzywnie i chciałbyś je kwestionować, to nasi wyspecjalizowani prawnicy mogą przygotować w twoim imieniu Wniosek o Sprzeciw i spróbować walczyć o zredukowanie grzywny bądź jej wycofanie. Niezwłocznie skontaktuj się z nami o pomoc.

Brytyjskie Służby Graniczne po rozpatrzeniu twojego Wniosku o Sprzeciw, wystawią dla ciebie Ustalenie Decyzji w Sprawie Sprzeciwu (Determination of Objection). To będzie ich ostateczna decyzja. Jeśli nie zredukują albo wycofają grzywny, to jedynym wyjściem kwestionawania twojej grzywny będzie złożenie wniosku w Okręgowym Sądzie Cywilnym. W sądzie sędzia podejmie decyzje o tym czy grzywna powinna być nałożona czy też kwota grzywny powinna być obniżona. Jeśli sąd zadecyduje, że grzywna nigdy nie powinna była być nałożona, to wtedy zostanie ona unieważniona. Jeśli sędzia zdecyduje, że nałożona grzywna jest za wysoka, to zredukuje.

Jeśli uważasz, że grzywna nie powinna być narzucona, albo że jest za wysoka, to w takich przypadkach możemy w twoim imieniu założyć sprawę w Okręgowym Sądzie Cywilnym. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, to wtedy możemy ciebie reprezentować na przesłuchaniu. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość negocjacji że Służbami Granicznymi, zanim dojdzie do przesłuchania w sądzie. Na tym etapie, może być możliwe wynegocjowanie obniżenia wcześniej nałożonej grzywny.

Jeśli grozi ci postępowanie ze strony Brytyjskich Służb Granicznych, po znalezieniu w jednym z twoich pojazdów nielegalnych imigrantów, powinieneś natychmiast zasięgnąć porady prawnej aby ochronić swoje interesy . Aby ograniczyć twoje koszty, oferujemy z góry ustaloną cenę, za każdy wyżej wymieniony etap postępowania w twojej sprawie.

Zadzwoń pod numer tel +44 (0)333 344 4772, aby zasięgnąć bezzobowiązującej porady od jednego z naszych wyspecjalizowanych prawników

Changes in sentencing guidelines for dangerous driving offences

On 10th May 2022, the government announced it was bringing forward changes to driving penalties to meet its longstanding commitment to ensure the courts have the powers they need to deal with offences involving death by dangerous driving and death by ...

Read more

Twitter block 1 tweet

SolicitorsLLP

Inheritance Tax hits more homeowners

HMRC have recently published tax receipt data which shows that the amount received by the government in Inheritance Tax between April and May 2022 has increased by £100 million over the same time last year. It’s probable that this is because...

Read more