Ukryci Nielegalni Imigranci - walczenie z karami i grzywnami

Firma Stephenson pomaga przewoźnikom, którym narzucono kary pieniężne, po znalezieniu nielegalnych imigrantów w ich pojazdach. Te grzywny mogą być nałożone tak samo na kierowców jak i na właścicieli pojazdów.

Skontaktuj się z nami niezwłocznie pod numerem tel +44 (0)333 344 4772, jeśli grożą ci poczynania że strony Brytyjskich Służb Granicznych na skutek znalezienia nielegalnych imigrantów w twoim pojeździe. Proszę pamiętać dzwoniąc do nas, że nasi doraddcy mówią tylko w języku angielskim.

Ukryty, nielegalny imigrant, to osoba, która wkracza na teren Wielkiej Brytanii ukryta w pojeździe, tak aby w ten sposób uniknąć kontroli granicznej. Właściciele pojazdów handlowych, wjeżdżających na teren Wielkiej Brytanii mają obowiązek wprowadzenia skutecznych systemów, które mają uniemożliwiać nielegalnym imigrantom ukrywanie się w ich pojazdach.

Zarówno przewoźnik jak i zatrudniony u niego kierowca, mogą być ukarani grzywną do 2,000 funtów, za znalezienie w ich pojeździe ukrytch, nielegalnych imigrantów. Tego typu sytuacje zazwyczaj dotyczą większej ilości imigrantów znalezionych w jednym pojeździe, a to pociąga za sobą wysokie kary pieniężne. Brytyjskie Służby Graniczne mogą nawet skonfiskować pojazdy, jeśli przewoźnik zalega z zapłaceniem grzywny, bądź też gdy instnieje ryzyko, że grzywna nie zostanie zapłacona.

Jest sposób na uniknięcie grzywny. Kierowca, bądź też przewoźnik, muszą wykazać w swojej obronie, że:

 • Nie wiedzieli, ani nie mieli powodów aby przypuszczać, że nielegalni imigranci ukrywali się w ich pojeździe.
 • Przewoźnik wprowadził skuteczny system, uniemożliwiający przewóz nielegalnych imigrantów.
 • Podczas wkroczenia nielegalnych imigrantów do pojazdu- system ten dobrze funkcjonował.


Nawet gdyby w zaistniałej sytuacji nie było wystarczających dowodów na obronę, możemy kwestionować kwotę narzuconej kary. Można założyć wniosek w Okręgowym Sądzie Cywilnym o obniżenie wygórowanej kary.

Jak najszybciej zasięgnij porady prawnej, w przypadku, kiedy masz do zapłacenia karę pieniężną. Pierwszym znakiem, że masz grzywnę do zapłacenia, jest otrzymanie od Brytyjskich Służb Granicznych Zawiadomienia o Odpowiedzialności (Notice of Liability). Nasi prawnicy, specjalizujący się w tym temacie, będą mogli tobie pomóc już we wczesnym stadium sprawy, co może nawet doprowadzić do całkowitego uniknięcia kary pieniężnej. Masz tylko 28 dni na złożenie wniosku u Służb Granicznych, w celu uniknięcia grzywny.

Bezzwłocznie skontaktuj się z naszymi wyspecjalizowanymi prawnikami, jeśli otrzymałeś Zawiadomnienie o Odpowiedzialności (Notice of Liability).

Jeśli Służby Graniczne, po rozpatrzeniu twojego wniosku, mimo wszystko zadecydują aby nałożyć na ciebie grzywnę, to wtedy otrzymasz wraz z Zawiadomnieniem o Odpowiedzialności (Notice of Liability) formularz IS11. W nim będzie wyjaśniona kwota grzywny oraz skorzystanie z opcji złożenia Wniosku o Sprzeciw (Notice of Objection) u Sekretarza Stanu lub odwołania się od decyzji o grzywnie w przeciągu 28 dni w Okręgowym Sądzie Cywilnym.

Złożenie Wniosku o Sprzeciw (Notice of Objection) jest twoja ostatnią szansą na umożenie grzywny przez Brytyjskie Służby Graniczne. Jeśli dostałeś Zawiadomienie o Grzywnie i chciałbyś je kwestionować, to nasi wyspecjalizowani prawnicy mogą przygotować w twoim imieniu Wniosek o Sprzeciw i spróbować walczyć o zredukowanie grzywny bądź jej wycofanie. Niezwłocznie skontaktuj się z nami o pomoc.

Brytyjskie Służby Graniczne po rozpatrzeniu twojego Wniosku o Sprzeciw, wystawią dla ciebie Ustalenie Decyzji w Sprawie Sprzeciwu (Determination of Objection). To będzie ich ostateczna decyzja. Jeśli nie zredukują albo wycofają grzywny, to jedynym wyjściem kwestionawania twojej grzywny będzie złożenie wniosku w Okręgowym Sądzie Cywilnym. W sądzie sędzia podejmie decyzje o tym czy grzywna powinna być nałożona czy też kwota grzywny powinna być obniżona. Jeśli sąd zadecyduje, że grzywna nigdy nie powinna była być nałożona, to wtedy zostanie ona unieważniona. Jeśli sędzia zdecyduje, że nałożona grzywna jest za wysoka, to zredukuje.

Jeśli uważasz, że grzywna nie powinna być narzucona, albo że jest za wysoka, to w takich przypadkach możemy w twoim imieniu założyć sprawę w Okręgowym Sądzie Cywilnym. Jeśli wniosek zostanie przyjęty, to wtedy możemy ciebie reprezentować na przesłuchaniu. W niektórych przypadkach, istnieje możliwość negocjacji że Służbami Granicznymi, zanim dojdzie do przesłuchania w sądzie. Na tym etapie, może być możliwe wynegocjowanie obniżenia wcześniej nałożonej grzywny.

Jeśli grozi ci postępowanie ze strony Brytyjskich Służb Granicznych, po znalezieniu w jednym z twoich pojazdów nielegalnych imigrantów, powinieneś natychmiast zasięgnąć porady prawnej aby ochronić swoje interesy . Aby ograniczyć twoje koszty, oferujemy z góry ustaloną cenę, za każdy wyżej wymieniony etap postępowania w twojej sprawie.

Zadzwoń pod numer tel +44 (0)333 344 4772, aby zasięgnąć bezzobowiązującej porady od jednego z naszych wyspecjalizowanych prawników

loading staff

Mental capacity and the use of the internet and social media

In the recent Court of Protection case of Re: A [2019] 3WLR 59, Cobb J outlines the relevant and irrelevant information for the purposes of deciding whether a person has capacity to make decisions about internet and social media use. The...

Read more

Twitter block 1 tweet

SolicitorsLLP

A brace of wins for Stephensons at the Modern Law Conveyancing Awards

The national law firm, Stephensons, has won a brace of awards at this year’s Modern Law Conveyancing Awards . Stephensons collected awards for Property Team of the Year and Best Use of Technology and was Highly Commended in the Conveyancing...

Read more
9.3out of 10
5-stars on Trustpilot Based on count 551

We're Great

It is our business to deliver legal services that work for our clients, and you can trust our specialists to take care of things on your behalf.

Our Trustpilot reviews

Human rights reorder

 • Mike Pemberton
 • Stuart Crook​​
 • Melanie Varey
 • Sophia De Arez Cintra
 • Sophie Maloney
 • ​Adam Quick
 • ​Mina Rai
 • Natalie Tolley