Stephensons Trustpilot stars
Based on count 1569
View all reviews

Clandestiene toetreders - uitdagende sancties & boetes

Stephensons steunt transportondernemers die civiele boetes onder ogen komen na de ontdekking van clandestiene toetreders in hun voertuigen. Deze sancties kunnen worden opgelegd aan bestuurders en eigenaars van voertuigen zowel gezamenlijk als afzonderlijk.

Indien u geconfronteerd wordt met een rechtsgeding van de grensbewaking ‘UK Border Force’ in het Verenigd Koninkrijk na de ontdekking van clandestiene toetreders, neem dan onmiddellijk contact op met onze gespecialiseerde advocaten op nummer +44 (0)333 344 4772. Hou er echter wel rekening mee wanneer u opbelt, dat onze raadgevers uitsluitend Engels spreken.

Een clandestiene toetreder is een persoon die het Verenigd Koninkrijk binnentreedt verborgen in een voertuig om de grensbewaking te ontduiken. Transport en logistiekondernemers van commerciële voertuigen  die het Verenigd Koninkrijk betreden zijn verplicht geschikte systemen toe te passen om te voorkomen dat clandestiene toetreders zich in hun voertuigen verbergen.

Indien clandestiene toetreders worden ontdekt in een commercieel voertuig, kan het transportbedrijf én de bestuurder een afzonderlijk boete opgelegd krijgen tot maximum 2.000 Engelse Ponden per verstekeling. In dit soort zaken gaat het gewoonlijk over veelvuldige verstekelingen binnenin een voertuig en daardoor kunnen de opgelegde boetes aanmerkelijk hoog liggen. Indien de boetes niet betaald worden of het onwaarschijnlijk blijkt dat deze betaald zullen worden, dan mag de grensbewaking ‘UK Border Force’ de voertuigen in beslag nemen.

Er is een verweer voor het verbeuren van de civiele boete. Om zich te beroepen op het verweer moet een transportondernemer/bestuurder het volgende demonstreren:

  • Dat ze niet wisten, geen redelijke gronden hadden om te vermoeden, dat er clandestiene toetreders verborgen zaten in het voertuig,
  • Een geschikt systeem  bestond ter voorkoming van het vervoeren van clandestiene toetreders,
  • Dat het systeem degelijk bediend werd op het daarvoor in aanmerking komende tijdstip.

Zelfs indien geen beroep kan worden gedaan op het verweer, kan echter het bedrag van de opgelegde boete worden betwist afhankelijk van de bepaalde omstandigheden van de zaak. Overmatige boetes kunnen in de rechtbank ‘County Court’ worden betwist.

Indien u een boete onder ogen komt, is het belangrijk dat wettelijk advies snel wordt verkregen. De eerste aanwijzing dat aan u een boete zal worden opgelegd is wanneer u een kennisgeving van aansprakelijkheid  voor een boete Notice of Liability to a Penalty ontvangt van de grensbewaking administratie UK Border Force Civil Penalty Central Administration Unit.  Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u medewerking verlenen bij dit vroege stadium en mogelijk het opleggen van een boete totaal vermijden.  U heeft uitsluitend 28 dagen de tijd om deze stappen te doen bij de grensbewaking UK Border Force met de hoop om een boete te voorkomen. Indien u een kennisgeving van aansprakelijkheid voor een boete Notice of Liability to a Penalty heeft ontvangen, neem dan onmiddellijk contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Indien, na het beschouwen van uw vertoog, de grensbewaking UK Border Force niettemin besluit om een boete op te leggen, dan ontvangt u een aankondiging van beschikking Notice of Penalty en een IS11 formulier. Daarop staat uitgelegt hoeveel de boete bedraagd en stelt u in staat om ofwel een bezwaarschrift (Notice of Objection) in te dienen bij de Minister van Buitenlandse Zaken (Secretary of State) of een beroep instellen bij de rechtbank County Court binnen 28 dagen.

Het bezwaarschift Notice of Objection is uw laatste gelegenheid om te proberen de boete rechtstreeks te betwisten met de grensbewaking UK Border Force. Indien u een aankondiging van beschikking Notice of Penalty heeft ontvangen en deze wenst te betwisten, dan kunnen onze gespecialiseerde advocaten het bezwaarschrift  Notice of Objection voor u voorbereiden en vechten om te proberen de boete te verminderen of dat deze volledig wordt teruggetrokken.  Contacteer ons onmiddellijk voor dienstverlening.

Zodra de grensbewaking UK Border Force uw bezwaarschrift Notice of Objection heeft beschouwd, zullen ze u een vaststelling van bezwaar Determination of Objection geven. Dit is hun eindbeslissing, en indien ze de boete niet terugtrekken of verminderen, dan is de enige manier waarop u de boete kunt betwisten in rechte bij County Court in beroep gaan. Dit is waar een rechter de zaak beschouwd en besluit of de boete moest opgelegd worden of dat de boete te zwaar is. Indien de rechter denkt dat de boete nooit moest worden opgelegd, dan zal hij of zij de boete volledig nietig verklaren.  Anderzijds, indien de rechter besluit dat de boete met recht was opgelegd maar dat deze te zwaar is dan kan hij of zij deze boete dienovereenkomstig verminderen.

Indien u voelt dat de boete ten onrechte werd opgelegd of indien u voelt dat de boete buitensporig is onder de omstandigheden van uw zaak, dan kunnen wij namens u in rechte een beroep hierop doen bij de rechtbank County Court. Indien de zaak verder gaat tot een zitting dan kunnen wij u vertegenwoordigen tijdens deze zitting. Soms is het ook mogelijk om tot een minnelijke schikking te komen met de grensbewaking UK Border Force voordat het beroep ter zitting is gehoord door de rechter. Het is mogelijk om voor een verminderde boete te onderhandelen als deel van deze procedure.

Indien er in één van uw voertuigen zich clandestiene toetreders bevinden en u een geding onder ogen ziet door de grensbewaking UK Border Force, dan moet u gespecialiseerd advies zo snel mogelijk vragen om voor uw belangen op te komen. Om u zekerheid te geven over de kosten, kunnen wij een forfaitaire vergoeding aanbieden voor iedere van de hierboven vermelde stappen. Voor een vrijblijvend gesprek met één van onze gespecialiseerde advocaten  belt u  +44 (0)333 344 4772.

Dangerous driving could now lead to a life sentence

The consequences of dangerous and careless driving are often profound. Just one moment of madness behind the wheel can inflict a lifetime of harm and suffering. Until now, where injury was caused (irrelevant of the extent of that injury) as a result...

Read more

Twitter block 1 tweet

SolicitorsLLP

Inheritance Tax hits more homeowners

HMRC have recently published tax receipt data which shows that the amount received by the government in Inheritance Tax between April and May 2022 has increased by £100 million over the same time last year. It’s probable that this is because...

Read more